Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

šikana

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Sociálně patologické jevy na základní škole s důrazem na šikanu a návykové látky
 (Eva Oborná)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cuj21/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Šikana - její projevy, prevence
 (Zdenka Vašíčková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/glthc/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Rizika šikany na školách, prevence a její řešení
 (Petr Šaradin)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pptaw/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Možné strategie prevence šikany učitele
 (Simona Čechová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ym1uo/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Prevence a řešení pohledávek po splatnosti
 (Jana Richtárová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oy1iy/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Příčiny, prevence a řešení záškoláctví na základní škole
 (Zuzana Prokešová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nzq19/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevence řešení vymáhání pohledávek po splatnosti
 (Petra Kulhavá)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/awokj/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Technické řešení prevence kriminality ve vybrané městské lokalitě
 (Petr Parchański)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118562 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Rodina a škola jako rizikové aspekty působící na chování žáka
 (Jana Uhrová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/systw/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vztahy škola-rodina-žák v kontextu školního klimatu na málotřídní škole
 (Helena HANDLOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i4ni04// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)