Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odměny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Evaluace systému odměn a trestů ve VÚ, SŠ a ŠJ Višňové
 (Radek Šinko)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwzr5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Poruchy chování v prostředí výchovného ústavu
 (Petra KOBZOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mu5r6x// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoje předškolních pedagogů k dětem s problémy a poruchami emoci a chování napříč spektrem programů mateřských škol
 (Veronika Buchtová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkd56/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Úzkostná porucha jako rizikový faktor pro rozvoj poruchy chování a emocí u dětí a mládeže
 (Michaela Bartošíková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2mou/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Pohled na spolupráci školy a rodičů dětí s problémy chování a emocí z pozice pedagogů
 (Ivanka Krejčí)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l0qwz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vybrané koreláty uplatňovaných výchovných stylů a sebehodnocení děti s poruchami chování a emocí
 (Kateřina Klementová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p9xtr/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Využití a vliv arteterapie při reedukaci poruch chování a emocí
 (Klára Benešová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3yl7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Srovnání integrace a podpory rodičů integrovaných žáků s poruchou chování v České republice a Anglii
 (Veronika Urbanová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xke1b/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Evaluace systému odměn a trestů ve VÚ, SŠ a ŠJ Višňové
 (Radek Šinko)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwzr5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Arteterapeutické techniky pro práci s pocity u jedinců s poruchami chování a emocí
 (Lucie Hájková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2g9d/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)