Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

montessori aids

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Upřednostňování didaktických pomůcek u dětí v Montessori mateřské škole
 (Radka Kélová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4kxl/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Didaktická funkce pomůcek Montessori pedagogiky
 (Zuzana Hubeňáková)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rul72/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Pedagogika Marie Montessori a její charakteristické atributy při výuce v první třídě základní školy
 (Marcela Konieczná)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p71km/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Příprava dětí na vstup do ZŠ s využitím Montessori pomůcek
 (Monika BALAŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ts4zym// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Využívání pomůcek pedagogiky Marie Montessori při výuce žáků s mentálním postižením
 (Hana KABOŇOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x8ebq2// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Efektivita Montessori pedagogiky a význam používaných speciálních pomůcek u žáků se specifickými poruchami učení
 (Kateřina Juklová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjvky/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Didaktické pomůcky a jejich místo v pedagogické koncepci Marie Montessori
 (Veronika LIŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ngpzm9// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Práce s výukovými pomůckami v matematice na 1. stupni ZŠ v systému Montessori
 (Marta DROZDOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nk4pk4// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Příprava dětí na výuku čtení a psaní v Montessori mateřských školách
 (Milena Malá)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1sa9/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Hudební výchova v alternativních školách - ZŠ Montessori a ZŠ Waldorfská
 (Martina Mádrová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/olgm8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)