Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sewage sludge

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Comparison of the mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
 (Iryna Lanko)

2021, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8suivc// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

The effect of temperature on the removal of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes in anaerobic digestion of sewage sludge
 (Christof Uisk)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//j8g416// | Environmental technology and Engineering / | Theses on a related topic

Modern Methods for Material and Energy Recovery from Sewage Sludge
 (Jaroslav Moško)

2022, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8fanrb// | Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION
 (Thomas Elsässer)

2011, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//9nbx86// | Stroje a zařízení / | Theses on a related topic

Fluidised-bed combustion of dry stabilized sewage sludge
 (Jaroslav Moško)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//d3g41h// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION
 (Thomas Elsässer)

2011, Disertační práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//2l360w// | Stroje a zařízení / | Theses on a related topic

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Spolu-spalování stabilizovaných čistírenských kalů s dřevní biomasou ve fluidní vrstvě
 (Maxim Solodkov)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lzm2cv// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Analýza speciace fosforu v produktech termického zpracování čistírenských kalů
 (Zuzana Štěpánková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//2a2jxh// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Zpracování, solidifikace a energetické využití kalů z ČOV
 (Marek Toman)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141633 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)