Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vermikompostovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vermikompostování v domácích podmínkách
 (Markéta Hrdinová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115283 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kompostování v domácnosti - vermikompostování
 (Anna Benešová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108338 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Porovnání a hodnocení zařízení pro vermikompostování a kompostování v pásových zakládkách
 (Miroslav Hustý)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l0cmj8// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Technologie kompostování ve vacích a vermikompostování.
 (Petr MEJZLÍK)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b3197t// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Vermikompostování čistírenských kalů
 (Jiří Beneš)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103115 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Environmentální riziko výskytu mikrobiálních patogenů ve vermikompostovaných zvířecích exkrementech
 (Kateřina Kalinová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129898 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zpracování bioodpadu velkoprodukčním vermikompostováním
 (Katrin Kusová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137271 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Snížení mikrobiální kontaminace zvířecích exkrementů vermikompostováním
 (Ester Převorová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129787 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

Možnosti využití odpadů z výroby papíru
 (Martina Murínová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103212 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Ověření metody zpracování bioodpadu vermikompostováním.
 (Kristýna Červená)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112254 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)