Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

filmová produkce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1. Teoretická část: Produkce nezávislého filmu v České republice 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., produkce
 (Petra PTÁČKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4ah8sb// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Výuka filmové produkce v rámci terciárního vzdělávání v České republice
 (Kristina Škodová)

2019, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13532 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Genderové stereotypy v oboru české filmové produkce
 (Klára Ďabolková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vi5wgs// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Filmová produkce a její využití v propagaci turistické destinace Česká republika v tuzemsku
 (Lucie Růžičková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41589 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Atraktivita České republiky pro zahraniční filmové produkce
 (Barbora Pokorná)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ckzxl/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

The Depiction of Beowulf in Film and Television Series Adaptations
 (Nikola Krčová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k49kq/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

The Question of Predestination of the Female Characters in Thomas Hardy's Novels and its Reflection in Television and Film Adaptations
 (Veronika NEŘOLDOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ne0z99// | Filologie / Anglická filologie | Theses on a related topic

Zábavná tvorba v českých televizích, s důrazem na zábavnou tvorbu veřejnoprávní televize
 (Cyril Hirsch)

2015, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8774 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Dětský film, rodinný film a film o dětech v kontextu české kinematografie let 2014-2018
 (Štěpánka Ansorge)

2019, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13613 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Scenáristika a dramaturgie | Theses on a related topic

Debuty v mezinárodních koprodukcích
 (Kristýna Michálek Květová)

2018, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10232 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic