Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Dítě

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Skupinová reedukace specifických poruch učení žáků 2. stupně ZŠ v pedagogicko-psychologické poradně
 (Dana Fialová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p12hp/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden
 (Ivana KOŽUŠNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bpsqe9// | Psychologie / | Theses on a related topic

Práce s rodinou v kontextu Pedagogicko-psychologické poradny
 (Zuzana POKORNÁ VELETOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//is6sus// | Psychologie / | Theses on a related topic

Alternativní terapie v pedagogicko-psychologickém poradenství
 (Jitka Haklová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vau30/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Změna nároků na školní zralost z hlediska pedagogicko-psychologického poradenství v Plzeňském kraji za posledních 10 let
 (Vladimíra KOVÁŘOVÁ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4yfz8u// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby | Theses on a related topic

Faktory podporující žáky s poruchou chování
 (Lenka Janíčková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abv9p/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rodina jako faktor rozvoje poruch chování
 (Lenka Hauserová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aksbn/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Osobnost muže - učitele v MŠ
 (Lenka Šestáková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9994 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Výchova dítěte v problémové rodina - rodina s jedním rodičem
 (Julie TRNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kxb0tr// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic