Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nizkoprahova zarizeni pro deti a mladez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.
 (Katarína Šenkeříková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13292/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich smysl a význam pohledem jejich pracovníků
 (Jana SITTEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kvknaa// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komunitní přístup v klubech pro mládež, se zaměřením na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 (Veronika Studničková)

2018, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10370 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Rozvoj informační a počítačové gramotnosti v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 (Marie Indráková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sd3wb/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Životní styl uživatelů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
 (Veronika Brychtová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b7g06/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich specifikace ve vztahu ke klientům
 (Marie DOMSKÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7gi7yv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Hodnotová orientace adolescentů navštěvujících Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích a Blatné
 (Jana LHOTÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//puaj42// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež na Jičínsku a jejich vnímaní veřejností
 (Aneta Vydrová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5425 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich role v prevenci sociálně patologických jevů
 (Kamila Bartošíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ksatp9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ochrana uživatele služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež před předsudky a negativním hodnocením
 (Erika ŠVEHLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//keuyiq// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)