Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poruchy, autistického, spektra, (PAS)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Poruchy autistického spektra a výživa
 (Jana Hofmanová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnmi9/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Edukace žáka s poruchou autistického spektra integrovaného na základní škole v porovnání s edukací žáka s poruchou autistického spektra ve specializované třídě
 (Lenka Krčilová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4060 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Individuální integrace dětí s PAS (poruchy autistického spektra) v prostředí sportovní Mateřské školy
 (Sylva RECOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pqvvm8// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vzdělávání dětí a žáků s PAS (poruchou autistického spektra)
 (Iva Šálovská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//stsr2v// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Přechody žáků s poruchou autistického spektra ( PAS ) do vyšších stupňů škol a do běžného života: zkvalitnění spolupráce mezi rodinou školou
 (Andrea Pastorková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2dyrya// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Kresebný projev dětí s poruchou autistického spektra (PAS)
 (Barbora SOLDÁTOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vbr5ct// | Psychologie / | Theses on a related topic

Specifika výchovy a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra (PAS) v mateřské škole
 (Kateřina Tůmová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//hwlky4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Terapie pevným objetím podle Prekopové“ v psychoterapeutické praxi
 (Eliška Brožová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f94fb/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Porovnání účinnosti antibiotické a alternativní fágové terapie u klinicky významných stafylokoků
 (Natálie Hochmanová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hb46z/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Alternativní terapie u jedinců s těžkým zdravotním postižením
 (Petra Kosová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otenh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)