Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biologicka rozlozitelnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Biologická rozložitelnost léčiv
 (Jitka Zachová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//j4ypm1// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Biologická rozložitelnost léčiv
 (Jiří Martinek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8uvwao// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Biologická rozložitelnost vybraných antibiotik
 (Jitka Zachová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//eswuvf// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Allylthiomočovina a její biologická rozložitelnost
 (Aneta Růžičková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//yc91ov// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Detergenty na mytí nádobí a jejich biologická rozložitelnost
 (Denisa Čadková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//uaq4g3// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Biologická rozložitelnost obalových materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu
 (Jana Kavečková)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//empmt9// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Biologická rozložitelnost vybraných sladivých látek ve vodním prostředí
 (Marie Vojtíšková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//o05b5b// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí dle ČSN ISO 10707
 (Eva Moudrá)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i88jsq// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Biologický rozklad PVP v půdním prostředí
 (Ludmila Vaňharová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s5cqtd// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Biologický rozklad polyvinylalkoholu ve vodném prostředí za přítomnosti jílových minerálů
 (Martin Jurča)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7ci1qo// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)