Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

realne podminky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv změny parametrů dodávky hasební vody na tepelné podmínky v zařízení simulující reálné podmínky požáru v Zbirohu
 (Adam Pokluda)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114225 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Analýza účetních a daňových dopadů pohledávek v podmínkách reálné ekonomiky na začátku 21. století
 (Pavlína Fikarová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37058 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Životní podmínky v České republice očima ukrajinských uprchlíků
 (Natálie Jaroňová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/waunj/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Partnerská oddanost a vztahová vazba mladých dospělých seznámených online a v reálných podmínkách
 (Kristýna Maňásková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rj2fk/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Podmínky a reálné možnosti vstupu pracovníků na trh práce v České republice
 (Kitti Pomšárová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xz1h30// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Reálné opce v energetice
 (David Šálek)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e5xag/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Analýza teplotního gradientu při vrtání do reálné kosti
 (Petra Šubrtová)

2015, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ct2mnc// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic

Reálné, komplexní a kvaternionické vektorové bandly
 (Jiří Řihák)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3yrq/ | Matematika / Obecná matematika | Theses on a related topic

Analýza radiových sítí u HZS Středočeského kraje a možnost jejich rekonfigurace v reálných podmínkách HZS Středočeského kraje
 (Jan Hanzlík)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//71p7po// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Chování a vlastnosti metanu v systému voda-hornina-plyn v reálných podmínkách zatopené dílčí pánve OKR.
 (Veronika Zedek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133990 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)