Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Invazní rostliny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Změny v rozšíření invazních druhů rostlin podél řek Svratky a Svitavy (1998–2012)
 (Monika Dršková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6d42/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Monitoring invazních a nepůvodních rostlin v povodí řeky Ostravice
 (Kristýna Zlá)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xcqbsm// | Rostlinolékařství / | Theses on a related topic

Rozšíření invazních druhů rostlin v břehových společenstvech řeky Lučiny – rizika a možnosti managmentu
 (Romana Pallová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97806 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Průzkum a zhodnocení invazních druhů rostlin břehových porostů řeky Moravy v úseku Olomouc-Čertoryje
 (Tereza HOJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h2m28k// | Biologie / Biologie - Geografie | Theses on a related topic

Stanovištní vazba invazních druhů rostlin v nivě Odry
 (Blanka Jírů)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxj5c/ | Biologie / | Theses on a related topic

Průzkum a zhodnocení invazních druhů rostlin břehových porostů řeky Moravy v úseku Olomouc-Čertoryje
 (Tereza HOJKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h2m28k// | Biologie / Biologie - Geografie | Theses on a related topic

Mapování přístupnosti vybraných ubytovacích objektů pro osoby s tělesným postižením v Dolní Moravě
 (Helena KELNAROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fncnnl// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic