Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spolecenstva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vliv poloparazitických rostlin a různých způsobů obhospodařování na společenstva ploštic (Heteroptera) v druhově bohatých travních porostech
 (Martin Vašíček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axijj/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Společenstva motýlů podél výškového gradientu v masívu Králického Sněžníku
 (David Caha)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egrgz/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Planktonní společenstva korýšů v periodických vodách
 (Dorota Gvozdjáková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aei4t/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Paraziti vybraných taxonů bezocasých obojživelníků v oblasti západního palearktu: společenstva, metody detekce, kolekce a identifikace
 (Zuzana Žákovicová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij0le/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Společenstva metanogenních mikroorganizmů ve vybraných ekosystémech
 (Nikola Hanišáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp3tj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním podmínkám prostředí
 (Jan Sychra)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l0src/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Theses on a related topic

Společenstva vážek v okolí obce Želeč na Hané s didaktickým využitím pro ZŠ
 (Petra Adámková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/npt40/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Rozklad biomasy hub v lesní půdě a identifikace struktury a funkce společenstva rozkladačů
 (Monika Nováková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxxia/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vegetace bučin Rychlebských hor – společenstva a prostředí
 (Adam Trčka)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxyuq/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Theses on a related topic

Společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) na plochách zatravněných regionální druhově bohatou směsí v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty
 (Eliška Malaníková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0lh4/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)