Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Methods and workflows for analysis of high-throughput sequencing data
 (Jan Oppelt)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpcnt/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Vyhodnocení dat z vysoce výkonného sekvenování
 (Jan Oppelt)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8wp9/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Analýza úrovně exprese vybraných genů parazita Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)
 (Filip Kuchyňa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/op3ax/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Nové mechanismy regulace exprese vybraných biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu
 (Kateřina Nevědělová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1ej8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Methods and workflows for analysis of high-throughput sequencing data
 (Jan Oppelt)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpcnt/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Metody editace genomu bakterií a jejich aplikace
 (Marie Daňková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pe5af/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Theses on a related topic

Molekulární metody editace genomu
 (Martin Dudáš)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1x5z/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Nové metody sekvenace bakteriálních genomů
 (Helena Pětrošová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uez1y/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Metody analýzy historického lidského metagenomu
 (Kateřina Novotná)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsg7p/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Optimalizace metody detekce změn v počtu kopií genů z dat DNA mikročipů
 (Tomáš Reigl)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tgwuv/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)