Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Lexikální, gramatická a stylistická analýza překladu informačně-propagačních materiálů (oblast Jeseníků)
 (Kateřina VÝMOLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//reulz9// | Filologie / Polská filologie | Theses on a related topic

Návrh vhodné metodiky ke správě chyb v testování softwaru
 (Andrey Bonomanko)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76810 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza chyb v anglické výslovnosti u rodilých mluvčích ruského jazyka
 (Yulia Volkova)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gnryh/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Podklady pro výuku vytvořené na základě analýzy chyb ve studentských esejích
 (Petra Věstínská)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijau6/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Klasifikace jazykových chyb při tlumočení z polštiny do češtiny
 (Pavla HLÍNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xd9scw// | Filologie / Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | Theses on a related topic

Analýza chyb ve vybraných matematických úlohách studentů na začátku jejich vysokoškoleského studia.
 (Jiří PTÁČEK)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k2jeyy// | Biologie / Učitelství biologie - matematiky pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) | Theses on a related topic

Analýza častých gramatických chyb u českých uživatelů anglického jazyka
 (Barbora KNĚŽÍNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//53ps8x// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Srovnávací gramatika kypčackých židovských jazyků a krymské tatarštiny
 (Matyáš Foltýn)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xuov3/ | Obecná jazykověda / | Theses on a related topic

Gramatika jinak - hravá a kreativní výuka francouzské gramatiky
 (Lucie Hamanová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4468 | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství pro střední školy - společný základ | Theses on a related topic

Slovník a gramatika diskuzních fór
 (Blanka Hanzlová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0qkf/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)