Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

jamming

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Umění antireklamy. Literární tvorba Michala Hvoreckého jako projev kulturní, reklamní sabotáže.
 (Barbora Ambrozová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q04t4/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Detekce útoku úmyslného rušení v bezdrátových senzorových sítích
 (Luboš Klouček)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nagj5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Studie možností rušení monitoringu a sledování vozidel pomocí GPS
 (Peter Marčiš)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141988 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Neighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks
 (Lukáš Folkman)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwvnp/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Reklamná sabotáž optikou teórie "stratégií" a "taktík" Michela de Certeau
 (Beáta Révayová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afvtm/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Mediální aktivismus a jeho projevy ve společnosti s nástupem nových médií
 (Kateřina Vágnerová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w59ud/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Reklama & street art jako legální a nelegální formy privatizace veřejného prostoru.
 (Milena Pelinková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fo6uz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Rozšířená realita jako nové médium pro situacionistické strategie
 (Tomáš Giesl)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejluy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Typológia vzťahov umenia a reklamy
 (Veronika Marková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlubk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Nová média a občanská společnost – případová studie protestní skupiny Žít Brno
 (Alena Macková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dky5l/ | Sociologie / | Theses on a related topic