Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

inpatient hospice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ošetřovatelská diagnóza úzkost ze smrti u klientů v lůžkovém hospici
 (Filip Schramm)

2020, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/gxipj/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Proměny sociální práce v hospici vlivem pandemie COVID-19 z pohledu sociálního pracovníka
 (Adéla Vostradovská)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/vex54/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Role sociálního pracovníka v lůžkovém hospici
 (Gabriela Jírová)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9418 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Naplňování potřeb pacientů paliativní péče dobrovolníky v lůžkových hospicích Jihomoravského kraje
 (Kateřina HERZIGOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iq2qon// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Využití konceptu Bazální stimulace u pacientů v lůžkové hospicové péči
 (Veronika Mňáčková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4n7h37// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic