Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nouzovy stav

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Využití a vliv IT sektoru z pohledu vybraných podniků v české ekonomice s důrazem na nouzový stav
 (Helena Čáslavská)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/k0f0l/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

„Hejtmanský“ stav nebezpečí
 (Filip Švarc)

2022, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdqrz/ | Veřejná správa / Všeobecná veřejná správa | Theses on a related topic

Nouzový stav a potravinová bezpečnost České republiky
 (Monika Surá)

2021, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5ji0ic// | Bezpečnost společnosti / Ochrana obyvatelstva | Theses on a related topic

Nouzový stav v důsledku pandemie Covid-19 v České republice: případová studie
 (Veronika Janusová)

2021, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//djk9ab// | Hospodářská politika a veřejná správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Právní jednání fyzických osob v době nouzového stavu
 (Jakub Šlancar)

2024, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/yp108/ | Bezpečnostní management / | Theses on a related topic

Rizika fake news a hoax za nouzového stavu
 (Pavla Marhulová)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/c3smr/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Systém bezpečnostních opatření v domovech pro seniory v nouzovém stavu
 (Kozáková Kozáková)

2022, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/uh93r/ | Bezpečnostní management / | Theses on a related topic

Pracovní povinnost studentů v nouzovém stavu
 (Klára Kalábová)

2022, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/js8zp/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Ochrana oběti domácího násilí v době nouzového stavu.
 (Pavlína Langerová)

2023, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/du6m6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Průběh krizového řízení v obcích s rozšířenou působností v nouzovém stavu v ČR
 (Tereza Čermáková)

2023, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x387v/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)