Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni prace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vybrané sociální jevy v Kambodži
 (Michaela Rozumová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//1izxrt// | Sociální práce 75-32-N / 01 | Theses on a related topic

Spirituálně citlivá sociální práce podle Edwarda R. Candy a možná inspirace pro sociální práci u nás
 (Lenka Czepczor)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/hxlpa/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální podnikání jako důležitý prvek komunitní sociální práce
 (Marie Lopaurová)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/zera6/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Obsah sociální práce na základní škole jako jeden z výstupu projektu Sociální pracovník ve škole
 (Krupová Krupová)

2022, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rx0ai/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Sociální práce s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a jejich uplatnění na trhu práce
 (Beáta Čermáková)

2024, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/icx49/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

K vybraným aspektům podpory samostatného bydlení jako formy terénní sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve vybrané sociální službě
 (Petra Jenč)

2023, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ob8ku/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Možnosti využití psychedeliky asistované terapie pro cílové skupiny sociální práce: Reflexe současného výzkumu a tvorba vzdělávacího kurzu pro sociální pracovníky
 (Jonáš Dus)

2023, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/winz4/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Opatření sociální práce proti domácímu násilí: Analýza odborných článku v časopise Sociální práce v období 2003-2021
 (Nela VÁCLAVÍKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//56aapv// | Sociální práce / | Theses on a related topic

Metody sociální práce uplatňované ve školské sociální práci
 (Ivana Freitingerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/gsj4z/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)