Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nzdm v olomouci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sebepoznávací pobyt pro děti z NZDM v Olomouci.
 (Romana OLIVOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3nazmj// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Hodnocení projektu neformálního vzdělávání globálních rozvojových témat v NZDM v Prostějově
 (Zuzana Kohoutová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13863/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Strategie komunikace s klientem ze sociálně znevýhodněného prostředí v NZDM v Mohelnici a Zábřehu
 (Jan FALOUT)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pt7sid// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Hodnocení poskytovaných služeb v NZDM Centrum 5KA v Rychnově nad Kněžnou klienty
 (Jiří VRBA)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fdjg1z// | Sociologie / Sociální práce | Theses on a related topic

Uplatnění etopeda v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v okrese Hodonín
 (Kristýna KUŽELOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ivh04z// | Vychovatelství a speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Profese sociálního pracovníka v NZDM z pohledu absolventů sociální pedagogiky
 (Marie TÝNOVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xnibss// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti trávení volného času dětí ze sociálně vyloučené lokality v rámci služby NZDM z pohledu pracovníků
 (Natálie KUBIENOVÁ)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r92mfh// | Sociální pedagogika / Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství | Theses on a related topic

Sociální práce v NZDM
 (Nikola ŠLOSÁRKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wstgq6// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Zhodnocení procesu individuálního plánování s uživateli nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se zaměřením na uživatele od 6 do 14 let a romské uživatele v NZDM ZRNKO Charity Vsetín.
 (Katarína Šenkeříková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13292/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)