Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

modifikace rna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Úloha m6A modifikace RNA v regulaci genové exprese
 (Helena Covelo Molares)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xcl6g/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Theses on a related topic

Genetické modifikace u nekódujících RNA pomocí metody CRISPR/Cas9
 (Matej Jasík)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jy6p5/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza interaktomu proteinů účastnících se posttranskripčních modifikací RNA
 (Michaela Dohnálková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wotu5/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Roles of posttranscriptional modifications in RNA processing
 (Marek Bartošovič)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r0iij/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Charakterizace enzymů modifikujících RNA
 (David Michalík)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/resej/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Úloha ADARů; RNA editujícich enzymů v onemocněních
 (Katarína Repiská)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bewwh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza syntetické letality lidských enzymů modifikujících RNA
 (Emílie Kratochvílová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttmb4/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Analýza alternativních isoforem lidské RNA demetylázy
 (Linda Kašiarová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vr7tt/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

RNA biology of symbiotic bacteria in insects
 (Kamila MACHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d9g4te// | Applied Informatics / Bioinformatics | Theses on a related topic

Epigenetické mechanismy vs. RNA řízená editace genů v jednobuněčných zelených mikrořasách
 (Romana Bačová)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//e25soy// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)