Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

discrete choice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Aplikace metody Discrete Choice Experiment v radioterapii
 (Denisa Vohradníková)

2021, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//lrjm6e// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Diskrétní analýza volby dopravního prostředku
 (Tereza ŠOLCOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kc40xv// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Aplikace modelů diskrétní volby
 (Tereza Čejková)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14550 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Modely diskrétní binární volby
 (Šárka Lejnarová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2823 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Odhad hodnoty spolehlivosti cestovního času
 (Bibiana Depešová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnqc2/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Hodnota pozitivních recenzí v nákupech on-line
 (Annamária Kuchtiaková)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sec2l/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic