Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

postindustrial city

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Postindustriální město: příklad města Zlína
 (Michaela Jurčeková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3mcd/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Vývoj urbanizace ve světě a současné postmoderní město
 (Lucie Hurbanová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wb49c/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Ostrava: barvy černého města
 (Zuzana Salvetová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxezv/ | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Ghetto jako přirozená postindustriální funkce pevnostního města - případ Josefov
 (Monika ŠÍMOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//669dgw// | Sociologie / | Theses on a related topic

Postindustriální městské prostředí v České republice
 (Martina Dilhofová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/taawb/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic