Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice a jejich přínos pro rozvoj měst na příkladu SMART CITY
 (Pavel Bek)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/krn4a/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajišťování veřejných služeb
 (Ondřej Buriánek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/q5sqk/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Právní aspekty Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 (Jakub Reitschmied)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aldh9/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza a možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru v procesu krizového řízení
 (Lenka Nahodilová)

2009, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ra498/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru-mze a možnosti v ČR
 (Marcel Máčai)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p25ui/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho úprava v českém právním řádu
 (Lenka Bošinová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ajjw8/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Partnerství obcí a měst a jeho úloha v lokálním a v regionálním rozvoji
 (Zuzana Kohoutková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/eprwo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru a alternativní formy jejich financování
 (Veronika Sabolová)

2011, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6njhqa// | Chemické a procesní inženýrství / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Neurčité a intervalově-pravděpodobnostní přístupy k hodnocení rizik investičního projektu realizovaného formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
 (Viktorie Ostrouško)

2009, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32444 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Rizika a přínosy partnerství veřejného a soukromého sektoru
 (Alžběta Holmanová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29923 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)