Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

walking training

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Monitoring srdeční frekvence v rámci hodin výběrové tělesné výchovy KTVS PF JU se zaměřením na vybrané kolektivní sporty (australský kruhový trénink, kondiční trénink, nordic walking)
 (Lukáš BAIERLING)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dgyqlb// | Specializace v pedagogice / Zu-TVu | Theses on a related topic

Nordic Walking jako varianta funkčního tréninku
 (Jiří MORAVEC)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6ii04q// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Dynamika srdcovej frekvencie a kardiorespiračná zdatnosť obéznych žien: výsledky domáceho a riadeného skupinového tréningu
 (Monika Bašová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sjoid/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Pohybová léčba u obézních žen. Srovnání efektu domácího tréninku (chůze) a efektu organizovaného skupinového cvičení na transportní systém
 (Kateřina Pašiaková)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m1vc5/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Efekt tréninku na zlepšení chůze, rychlosti a adaptace na C-millu u pacientů po cévní mozkové příhodě
 (Lukáš BABINEC)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g2o8jx// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic