Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dielektrikum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Nehomogenní dielektrikum a prostorový náboj
 (Pavel MUSIL)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6n3fu4// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Formování výbojových mikrofilamentů koplanárního bariérového výboje na povrchu funkcionalizovaných dielektrik
 (Tomáš Morávek)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gptmd/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Napěťová pevnost plynného dielektrika
 (Tomáš VRBKA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9ye43f// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Interakce nehomogenního dielektrika s elektrickým polem
 (Jaroslav HORNAK)

2018, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//edqz9w// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Theses on a related topic

Elektrická pevnost hybridních dielektrik
 (Aleš PŘIGRODSKÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cxq9p6// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Elektrická pevnost vzduchového dielektrika v závislosti na tlaku a stupni nehomogenity pole
 (Martin RŮŽIČKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g5sd6a// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Motivy a dielektrika na Cu a Al substrátech
 (Jan FOUD)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qm3red// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Pevná dielektrika ve střídavém a stejnosměrném elektrickém poli
 (Martin SCHNEIDER)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x0ru9n// | Aplikovaná elektrotechnika / | Theses on a related topic

Návrh a realizace kompaktní tyčové antény s využitím dielektrik
 (Jan HOŠEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//geo4nn// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Fyzikální procesy v dielektriku
 (Karel VEISHEIPL)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o16mjv// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)