Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospitalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Economics of Wellbeing and Mental Health: A cost-of-illness analysis on Mental Health in Denmark
 (Hannah Becher)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78409 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Cost-of illness senilní katarakty v České republice
 (Ilona Kruntorádová)

2015, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//cu3czx// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Cost-of-ilness study (COI) u vybraných vzácných nádorových onemocnění
 (Kateřina Kopečková)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q02y0/ | Lékařská farmakologie (čtyřleté) / Lékařská farmakologie | Theses on a related topic

Management vzácných nemocí v České republice - Cost of Illness cystické fibrózy
 (Vendula Šáchová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34026 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza akutních hospitalizací z kardiovaskulárních a respiračních příčin v Ostravě za období 2013-2017
 (Jana ŠAVELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a82abj// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Přináší kouření cigaret státu větší výnos, než je výše nákladů z kouření?
 (Sylvie Paikertová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33749 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Naklady zdravotnickeho systemu na nemoci zpusobene kourenim
 (Gabriela Dolejší)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7579 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Ekonomická analýza nákladů a výnosů kouření z pohledu státu
 (Tomáš Petráček)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24757 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Kouření - současné možnosti léčby závislosti na nikotinu
 (Monika CHYTILOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8ve9l4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic