Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Průmysl 4.0

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Čtvrtá průmyslová revoluce v podmínkách MSP
 (Mirko Kšica)

2020, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/ctyf3/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků | Theses on a related topic

Čtvrtá průmyslová revoluce a ochrana obyvatelstva
 (Andrea Odchodnická)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135989 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Čtvrtá průmyslová revoluce a její možné dopady na ekonomické subjekty v České republice
 (Adéla Babková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6yqmg6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

4.průmyslová revoluce a budoucí potřeba pracovních sil
 (Jiří Cepák)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72536 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Dopady Čtvrté průmyslové revoluce na trh práce a srovnání aktuální situace v Německu a České republice
 (Jan Liebich)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75979 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vliv čtvrté průmyslové revoluce na podnik ŠKODA AUTO a.s.
 (Miroslav Heršálek)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//kgwrdt// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Ekonomické a sociální dopady čtvrté průmyslové revoluce
 (Adam BRABEC)

2019, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l87bsa// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Analýza dopadu 4. průmyslové revoluce na lidské zdroje
 (Jan Kupec)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//a5tq13// | Řízení a ekonomika v průmyslovém podniku / | Theses on a related topic

Vliv průmyslové revoluce "Industry 4.0" v kontextu firemního vzdělávání lidských zdrojů
 (Dominika Dobyšarová)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r0d8dj// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Průmysl 4.0 v Automotive
 (Daniel Divíšek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10868 | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)