Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Drogy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Zkušenosti z oblasti dlouhodobě realizovaných protidrogových programů v Trutnově
 (Jana Hanousková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/khlm2/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Hodnocení procesu realizace programu prevence užívání drog ve středně velkém městě
 (Veronika Rolencová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eozl1/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Preventivně výchovné programy zaměřené na drogovou prevenci a prevenci kriminality v Jihlavě
 (David Paul)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//48t3gv// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Návykové látky, závislost a problematika recidivy
 (Nikola Burešová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o6mgv9// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Návykové látky a jiné závislosti u dětí umístěných ve výchovném ústavu v Moravském Krumlově
 (Iveta Solaříková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngf6c/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prevalence závislostního chování u studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a jeho prevence (se zaměřením na návykové látky)
 (Barbora Spěváková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5917 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Návykové látky - závislost na tabáku
 (Monika KLUMPLEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4toncp// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Drogy a návykové látky ve vybraném diagnostickém ústavu
 (Kristýna HELLEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//luxs4h// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Drogy a návykové látky ve vybraném diagnostickém ústavu.
 (Kristýna HELLEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sgck89// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Návykové látky v těhotenství, návykové chování a závislost
 (Martina Veselíková)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//d79ol6// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)