Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

recyklace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Recyklace vyřazených chladících a mrazících zařízení v Plzni
 (Petra STREJCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5x0qnf// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik
 (Jaromír Vondruška)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119618 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kolektivní systém zpětného odběru pneumatik
 (Jaromír Vondruška)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119618 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zpětný odběr výrobků
 (Jaroslava Olejáková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86926 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Komparace firem zajišťujících zpětný odběr elektrozařízení
 (Jan ROCHOVANSKÝ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//giksx1// | Ekonomika a management / Logistika a management | Theses on a related topic

Zpětný odběr elektrozařízení v České republice
 (Filip ŠTOLL)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7jqenr// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zpětný odběr elektrozařízení
 (Kateřina Tomášová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24545 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Využití kalkulací při vyhodnocení výše recyklačních příspěvků v kolektivním systému pro zpětný odběr elektrozařízení
 (Veronika Hamáčková)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/18005 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Zpětný odběr přenosných baterií v Žatci
 (Lucie Kořánová)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74478 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zpětný odběr elektrozařízení
 (Veronika Balounová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/5949 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)