Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

asfalt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mechanické a fyzikální vlastnosti kompozitů na bá-zi akrylátových vysoce plněných matric
 (Ladislav ZAPLETAL)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//py0y1m// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Vztah pevnosti nátěrových filmů a vlastnosti povrchových úprav
 (Michaela Večeřová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kk3ow5// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Theses on a related topic

Vliv modifikace epoxidových pryskyřic pomocí akrylátových core-shell kopolymerů na vlastnosti a jejich strukturu
 (Roman Chudomský)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//l8xiqj// | Chemie a technologie materiálů / Technologie výroby a zpracování polymerů | Theses on a related topic