Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nedestruktivni metoda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLU:
 (Tomáš Kadeřábek)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/m0vddi/ | Specializace v pedagogice (B7507) / | Theses on a related topic

Vývoj a vypracování metodiky pro určení kritické tloušťky metalického potrubí při plošné důlkové korozi pomocí nedestruktivní elektromagnetické metody EDMET
 (Ondřej Dolenský)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//g15es9// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Theses on a related topic

Měření mechanických vlastností litiny nedestruktivní metodou
 (Zdeněk Janoštík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rbj03m// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Analýza konvenčních a nekonvenčních diagnostických metod nedestruktivního testování a jejich vhodnosti použití v průmyslové praxi
 (Tomáš BARTOUŠEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8hr546// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Theses on a related topic

Využití metod nedestruktivní archeologie na příkladu hradiska „Deblínek“, k. ú. Suchohrdly
 (Richard Bíško)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5wwz/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Nedestruktivní zkoušení materiálu při využití magnetické metody práškové
 (David Derych)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129667 | Strojírenství / Technická diagnostika, opravy a udržování | Theses on a related topic

Výzkum středověkých hrádků a tvrzí geofyzikálními metodami
 (Ondřej Pelikán)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a65ys/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Analýza nedestruktivních metod využívaných na letounech typu B737 a A320 v organizaci údržby
 (Michal Baranec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141163 | Technologie letecké dopravy / Technologie údržby letecké techniky | Theses on a related topic

Možnosti identifikace silně poškozených mohylových náspů nedestruktivními metodami: případová studie Sedlec-Hůrka
 (Pavel BEHENSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vrl4xe// | Archeologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)