Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rodičovská zodpovědnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Principy evropského rodinného práva
 (Petra Jadamusová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8sbg/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Principy vytvořené CEFL a rekodifikace českého rodinného práva
 (Darina Francová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mub0e/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Principy rodinného práva
 (Michaela Bartošová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8ukb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Komparace českého a litevského rodinného práva
 (Magdalena Petrů)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpxgh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Komparativní analýza konfliktu mezi veřejným zájmem a ústavně zaručeným subjektivním právem v judikatuře nejvyšších a ústavních soudů
 (Ladislav Vyhnánek)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwwd7/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda | Theses on a related topic

Velezrada a hrubé porušení ústavního pořádku jako problém ústavního práva a trestního práva
 (Eva Bártů)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpyak/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby
 (Jan Fichtner)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yexk7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozpor zákona č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, s Listinou základních práv a svobod a Evropskou Úmluvou
 (Zuzana BURDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//54p5ea// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozvoj sociálních kompetencí klientů rezidenčních zařízení skrze alternativní metody výtvarné činnosti
 (Michaela Matějková)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fnzkd/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Theses on a related topic

Alternativní způsob motivace dívek z výchovného ústavu k profesní přípravě: Pobyt se simulační hrou
 (Jan Zeman)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ttkgy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)