Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transpozicni sifrovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Transpoziční metody šifrování dat
 (Kateřina OSINOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rcqe7l// | Matematika / Matematika - Informatika (dvouoborové) | Theses on a related topic

Luštění transpozičních šifer s podporou počítače
 (Sabina Hájková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7693 | Matematika / Informatika se zaměřením na vzdělávání, Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Kryptoanalýza klasických šifrovacích algoritmů
 (Josef Procházka)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138730 | Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost | Theses on a related topic

Šifry ve službách válek
 (Zuzana JAROŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lwql1v// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Kryptologie v prostředí Mathematica\nl{}
 (Ondřej KLOFÁČ)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3xxh61// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Kryptoanalýza vybraných historických šifer s využitím počítačového softwaru
 (Martin MISIARZ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//xz1o8a// | Informatika / | Theses on a related topic