Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ekonomicke vystupy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ekonomické zhodnocení výstupů z linky ručního třídění a linky mechanické úpravy odpadů
 (Ivana Anderlová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108067 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vliv celosvětové ekonomické krize na drobného podnikatele v průběhu dvou uplynulých let
 (Nikola Salašová)

2010, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/jx0yr/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Klíčové ukazatele finanční analýzy pro rozhodovací procesy středního a vrcholového managementu jako výstupy z IS Helios Orange
 (Alena Krátká)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93459 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Zvláštní ekonomické zóny v Číně: trendy a perspektivy v novém miléniu
 (Siarhei Remsha)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/40331 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Analýza ekonomické devizové expozice na příkladu české exportní firmy
 (Markéta Kokořová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76101 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

VÍCEROZMĚRNÉ STATISTICKÉ METODY APLIKOVANÉ NA INDEX EKONOMICKÉ SVOBODY
 (Lukáš Sejk)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74635 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Vývoj ekonomické situace v zemích Visegrádské čtyřky po vstupu do Evropské unie
 (Belinda Burešová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76401 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Bezpečnostní a ekonomické aspekty elektronického obchodování
 (David Kudielka)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qgymx2// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Srovnání průběhu ekonomické krize v Polsku a na Ukrajině
 (Tomáš Kopečný)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzaz8/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Projekt financování technického zázemí odborné laboratoře na Vysoké škole ekonomické
 (Martin Seko)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14766 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)