Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohledávky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Hodnocení forem a zajištění pohledávek ve vybrané společnosti
 (Martin Kohut)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119273 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Hodnocení forem, stupně zajištění a likvidace pohledávek ve vybrané společnosti
 (Tereza Bezděková)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136453 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky
 (Martina Baladová)

2016, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/fyoh43/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Zajištění pohledávek v obchodním styku
 (Jakub Sotl)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//a3b767// | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Zajištění pohledávek z obchodního styku
 (Marie Koudelová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bkmbk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Nástroje sloužící k zajištění pohledávek v obchodním styku
 (Kateřina Márová)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/71xlxq/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Zajištění pohledávek v obchodním styku
 (Blanka Drápelová)

2006, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/c1nbt/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Účetní a daňový pohled na zajištění pohledávek po lhůtě splatnosti
 (Hana Tomanová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85970 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky
 (Milan Bělobradič)

2014, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/kus6ix/ | / | Theses on a related topic

Řízení pohledávek (vznik, bonitace, podnikatelský, právní, ekonomický pohled, formy vymáhání)
 (Renata Dandová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bfmps/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)