Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pohledávky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky
 (Martina Baladová)

2016, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/fyoh43/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Zefektivnění procesů řízení pohledávek ve vybrané firmě
 (Tomáš Murtinger)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/plm4b/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Řízení pohledávek a analýza nákladů na preventivní zajištění pohledávek
 (Alice Lhotáková)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99176 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Zajištění pohledávek v obchodním styku
 (Jakub Sotl)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//a3b767// | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Pohledávky banky a jejich zajištění
 (Carmen Chloubová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/m4r4q/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Formy zajištění pohledávek
 (Tereza Drobná)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55806 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Řízení pohledávek a tvorba opravných položek ve firmě POTRAVINY VYSOČINA s. r. o.
 (Zdeňka Machová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gq5en/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Vymáhání pohledávek v MSP
 (Lenka Dušková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u3uhf/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Účetní a daňový pohled na zajištění pohledávek po lhůtě splatnosti
 (Hana Tomanová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85970 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky
 (Martina Baladová)

2016, Bakalářská práce, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/fyoh43/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)