Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Regionální politika EU

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 30 theses)
Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko {-} Horní Vsacko, o.s.
 (Hana KLOSOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b5v1e8// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Využití dotačních prostředků EU pro rozvoj mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko
 (Veronika Petřkovská)

2017, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121906 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Návrh programového rámce implementační části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Valašsko–Horní Vsacko
 (Aneta Urbanová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113720 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Destinační management v rozvoji cestovního ruchu v Mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko
 (Andrea Kubíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6we8pf// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko
 (Pavlína ZAJÍČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xexvmc// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Program rozvoje Sdružení Valašsko-Horní Vsacko
 (Romana HAASOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//03tg9k// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Strategie rozvoje mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko v oblasti cestovního ruchu
 (Naděžda VÁLKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o1wpzj// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Role Francie ve vývoji regionální politiky EU
 (Natálie Kryštofová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eet8f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Jessica jako nástroj podpory regionálního rozvoje ve vybraných zemích EU
 (Kateřina Kotalová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rmpc8/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Regiony EU, regionální rozvoj, evropská integrace
 (Klára Hejtmánková)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ek4gg/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 30 theses)