Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

územní rozvoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Územní rozvoj města Znojmo
 (Kateřina Lacinová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y699n/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Regionální rozvoj a plošná ochrana souborů lidové architektury v obcích okresu Jindřichův Hradec a Znojmo
 (Alice ŠEBÁKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sd8011// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Theses on a related topic

Systém prostorového plánování v Nizozemí
 (Romana Čumbová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cp0d2/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Systém prostorového plánování v Dánsku
 (Adam Odrazil)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2m5h/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Analýza změn zemědělského land use v ČR a v modelovém regionu (katastrální území)
 (Jan Vachuda)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yphbi/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Územní studie využití území mezi ulicemi Francouzská a Polská v Ostravě-Porubě
 (Lukáš Fajkus)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106490 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Územní studie využití území bývalého vodního cvičiště u Hodonína
 (Jitka Říhová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106484 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území
 (Eliška BEUTLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t3xl1b// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Změny ve využití území v regionu Mikulova
 (Kristýna Veselá)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otdcb/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Podklady pro zadání a vypracování územně plánovací dokumentace pro oblast České Budějovice a okolí. Územní studie se záměry využití území.
 (František ADLER)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j5ywpq// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)