Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

územní plán

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Nové využití ploch výroby a průmyslové architektury Zlína
 (Veronika Němcová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5xvw/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Územní studie využití ploch „Na Vlčochu“ a u hasičské zbrojnice v obci Štěpánkovice, osada Svoboda
 (Terezie Muczková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129074 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství | Theses on a related topic

Studie využití ploch jižně od ul. Generála Sochora pro nízkopodlažní bydlení v Ostravě-Porubě
 (Hana Wondrová)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106601 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

Územní studie jako podklad pro územní plánování vybrané lokality
 (Simona VEČEŘOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//84b4s0// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Územní opatření v systému nástrojů územního plánování
 (Petra Otepková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt0bv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Územní studie jako podklad pro územní plánování vybrané lokality
 (Eva MIKULOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7lhiug// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Územní a strategické plánování na příkladu města Šternberk
 (Adam Šenk)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2imt/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Územní plánování a ochrana životního prostředí
 (Jolana Pavlíková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2nbg/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Územní plánování jako nástroj ochrany volné krajiny
 (Hana Vavrouchová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a3249/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Územní a strategické plánování na příkladu města Modřice
 (Michal Havlík)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unscz/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)