Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

analyza nakladu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Analýza nákladu dřeva z 3D modelu
 (Jan Sikora)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129715 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Analýza nákladů účetní firmy
 (Radek Jedlička)

2020, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/d5bqz/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Analýza nákladů účetní firmy
 (Martin Vach)

2020, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/eoxlo/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Analýza nákladů a optimalizace logistiky malých e-commerce subjektů jako rozhodující faktor profitability
 (Lukáš Plojhar)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y3ngd/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza nákladů na centrovou péči
 (Kamila Nováková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jls6i/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza nákladů spojených s přesčasovými hodinami a analýza produktivity práce zaměstnanců výroby ve společnosti Energetické opravny, a. s.
 (Lucie Budáková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97897 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza nákladů a výnosů z provozní činnosti
 (Gabriela Pons Baena)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Účetnictví | Theses on a related topic

Ekonomická analýza problematiky biopaliv: Analýza nákladů biopaliv a jejich environmentálních dopadů v porovnání s konvenčními.
 (Jiří Kárník)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rnto9d// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
 (Lucie Liškutínová)

2019, Bakalářská práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/lcznu/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků | Theses on a related topic

Analýza nákladu a jejich řízení ve firmě YANNICK Plast, s. r. o.
 (Aneta Jeřábková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//seywjw// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)