Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

multisource

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vícezdrojové financování v účetních výkazech nevýdělečné organizace - People for the Ethical Treatment of Animals
 (Alexandra Šulcová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71036 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Analýza vícezdrojového financování vybrané střední školy se zaměřením na daňovou oblast
 (Jana TÁBORSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mhbn0f// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Vícezdrojové financování školství se zvláštním zřetelem na projektování.
 (Šárka ŠEBESTOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/1790 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza vícezdrojového financování neziskových organizací se zaměřením na daňovou oblast
 (Olga KOZÁKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o449fo// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic