Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

comparision

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Surface-Based Algorithms for Facial Mesh Comparision
 (Igor Chalás)

2014, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vstfu/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně
 (Alena Klimešová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sncz2/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Diachrónna komparácia pomenovaní príbuzenských vzťahov v srbčine a slovenčine
 (Jana Kobzová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9d6y/ | Filologie / Srbský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Komparace využívání marketingových nástrojů v památkové péči
 (Anna Machová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/f4k2x/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

Srovnání pojištění nemovitého majetku u vybraných pojišťoven v ČR
 (Magdalena Kommová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/foisi/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Porovnání úvěrových produktů pro financování MSP
 (Dana Svobodová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xh6ep/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Srovnání pojištění nemovitého majetku u vybraných pojišťoven ČR
 (Zuzana Vaněčková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wd6di/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Komparace metakognitivních charakteristik introvertních a extrovertních žáků základní školy na příkladu Khanovy školy
 (Tereza Pojezná)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvbmd/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Srovnání internetových encyklopedií dějin měst
 (Hedvika Břínková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn1rb/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Fenomén babictví a kmotrovství v českém a ruském prostředí – srovnávací aspekt
 (Iveta Krejčí)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wiqj3/ | Filologie / Filologicko-areálová studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)