Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

environmentální, indikátory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Vyškov
 (Soňa Krömrová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfza2/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Právní úprava nakládání s komunálním odpadem
 (Michal Fránek)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyymq/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nakládání s odpady ve společností LIKOR CZ, s.r.o.
 (Tomáš Rajm)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86744 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Děčín
 (Barbora KLOFÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ccxx0v// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Zdroje financování systému nakládání s komunálním odpadem
 (Radek Bažant)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75653 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Studie nakládání s komunálním odpadem na území mikroregionu Porta
 (Pavla Vacová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sabwx1// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Komplexní návrh systému nakládání s komunálním odpadem v obci Krásný Dvůr
 (Světlana Janegová Tököliová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129911 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Kroměříži a možnosti využití jeho biologických složek
 (Dagmar Šamánková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120077 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
 (Vítězslav Večeřa)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//frpzs5// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Možnosti řešení třídění a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem - Projekt MINIWASTE
 (Barbora Kramářová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyxpm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)