Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

environmentalni indikatory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Environmentální aspekty rozvoje cestovního ruchu v Jihomoravském kraji
 (Aneta Němečková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13674/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Komparace environmentální politiky vybraných zemí
 (Barbora JÍCHOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gt3mko// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Znečišťování ovzduší a environmentální zdraví
 (Gabriela Spěšná)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a5v1ss// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Indikátory účinnosti EMS
 (Jan Štosek)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jz1o4/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Problémy a optimalizace některých procesů při udržování EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005 s vazbou na zvyšování environmentální výkonnosti organizace procesním přístupem dle OPI, MPI a ECI
 (Tomáš NEDVĚD)

2013, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0mig20// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Hodnocení rozvoje obcí v regionu Národního parku České Švýcarsko za pomoci indikátorů sociální, environmentální a ekonomické dimenze rozvoje
 (Kateřina Kolská)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23912 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Environmentální reporting v podniku
 (Zuzana Lovečková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2020mu// | Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | Theses on a related topic

Socioekonomická a environmentální analýza obce Velká nad Veličkou
 (Martina Michalčíková)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113662 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Ekonomické a environmentální aspekty rekultivace Dolu Orlová Lazy OKD, a.s.
 (Petra Čerešňová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96946 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Teoretické souvislosti Kuznětsovy environmentální křivky
 (Zuzana Pelánková)

2010, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xefsa/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)