Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nakladani s komunalnim odpadem a odpadove hospodarstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Možnosti řešení třídění a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem - Projekt MINIWASTE
 (Barbora Kramářová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyxpm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Kroměříži a možnosti využití jeho biologických složek
 (Dagmar Šamánková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120077 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Nakládání s komunálními odpady ve městech Turnov a Nymburk, porovnání obou systémů a ekonomické zhodnocení
 (Ludmila PAŘÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a6vp6r// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Analýza způsobů zpracování komunálních odpadů v jednotlivých krajích ČR s ohledem na platnou a nově plánovanou legislativu odpadového hospodářství
 (Daniela Mertová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129001 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM VE VYBRANÉ LOKALITĚ A NÁVRH OSVĚTOVÉHO PROGRAMU
 (Vendula BURDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ld5a83// | Specializace v pedagogice / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Nakládání s komunálním odpadem ve městě Vyškov
 (Soňa Krömrová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfza2/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
 (Lucie Nencková)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53546 | Politologie / | Theses on a related topic

Nakládání s komunálními odpady ve městech Rumburk a Varnsdorf, porovnání obou systémů a ekonomické zhodnocení
 (Pavel BLÁHA)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a917jo// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Nakládání s komunálním odpadem ve svozové oblasti Žďársko a Havlíčkobrodsko
 (Iva ZERONÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t97xvx// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)