Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tektonika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Anisotropy of Magnetic Susceptibility in Clastic Sediments and Sedimentary Rocks
 (Jan Černý)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6j0q/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Magnetic anisotropy of transition metal dimers supported by defective graphene
 (Diana VÁCLAVKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5vg5rg// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Anizotropie magnetické susceptibility feromagnetických zrn s různou geometrií
 (Kamila Jurníčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsseb/ | Geologie / | Theses on a related topic

Anizotropie magnetické susceptibility a deformační stavba benešovského granodioritu na hranici barrandienu a moldanubika
 (Ondřej Bárta)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxgi1/ | Geologie / Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země | Theses on a related topic

Stavba a anizotropie magnetické susceptibility vulkanitů křivoklátsko-rokycanského pásma
 (Kristina Kolářová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzg72/ | Geologie / | Theses on a related topic

Anisotropy of Magnetic Susceptibility in Clastic Sediments and Sedimentary Rocks
 (Jan Černý)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b6j0q/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Magnetická anizotropie psamitů a slepenců brdského kambria
 (Milan Říha)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aquro/ | Geologie / | Theses on a related topic

Magnetická anizotropie břidlic brdského kambria
 (Jiří Vošmik)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfi3j/ | Geologie / | Theses on a related topic

Magnetická anizotropie ordovických sedimentů pražské synformy
 (Jan Černý)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1x8k/ | Geologie / | Theses on a related topic

Tektonika chvaletického masivu
 (Lucie Uhrová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbql8/ | Geologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)