Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sluchové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Analýza nabídky programů zaměřených na podporu pohybových aktivit populace v České republice
 (Veronika Kryšpínová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12231/vsh_b_a2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management volného času | Theses on a related topic

Sestavení žádosti o finanční podporu z OP lidské zdroje a zaměstnanost na základě rozboru úspěšnosti absolventů rekvalifikačního programu z období 2009 - 2010 na trhu práce
 (Pavla VÁLKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1zupqf// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Návrh a realizace propagační kampaně Týden splněných přání na podporu neziskových organizací
 (Adriana Petríkovičová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uiwbn/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením
 (Karolína Hedbávná)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szbqo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami
 (Miroslava Kudláčová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs7jk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Služby středisek vysokých škol poskytované studentům se sluchovým postižením
 (Petra Seidlová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj54q/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení
 (Miroslava Holá)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtax4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Motivace k výuce anglického jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole
 (Lenka Mašlaňová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7tyy/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Vzdělávání v rámci profesní přípravy žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s využitím asistenta pedagoga v edukačním procesu
 (Radka Lišková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtkph/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Špeciálno pedagogická podpora pre žiakov so špeciálno vzdelávacími potrebami v Českej republike a na Malte
 (Lucia PÚŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h0em5j// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)