Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

specifické poruchy učení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Podpora vysokoškolských studentů se specifickými potřebami při využití programů Erasmus
 (Michala NEŠETŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hakozt// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Podpora vysokoškolských studentů se specifickými potřebami při využití programů Erasmus
 (Michala NEŠETŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3ykaen// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Theses on a related topic

Speciálně pedagogická podpora vysokoškolského studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
 (Veronika KUKLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mx3b5n// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podpory vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení
 (Vendula Šťastná)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kwict7// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Pohled vysokoškolských studentů s těžkým tělesným postižením na studijní podporu v kontextu rovnosti
 (Miroslav Zítko)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imtqj/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Podpora studentů se specifickými potřebami na vysokých školách
 (Kristýna VÍTKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3txgyw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

SW ADONIS jako podpora vysokoškolské výuky
 (Jiří Hejl)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/eelzs/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Podpora a ochrana zdraví v souvislosti s prodlužujícím se lidským věkem jako prevence růstu nákladů na zdravotní péči
 (Šárka Urbánková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvsyw/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních a městských úřadů
 (Kamil Hric)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c5zy5t// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby dítěte s ADHD
 (Miriam Marhounová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//eiebpo// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)