Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

specifické, vzdělávací, potřeby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Specifické vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních a městských úřadů
 (Kamil Hric)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c5zy5t// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby dítěte s ADHD
 (Miriam Marhounová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//eiebpo// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby dítěte s ADHD
 (Bára Macháčková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//l0sbhq// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby dítěte s ADHD
 (Radka Vlková)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//a9ec24// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby a vliv na školní úspěšnost
 (Iva Skořepová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//f87d00// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby dítěte s ADHD
 (Lenka Konopásková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fcyzze// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Specifické vzdělávací potřeby dítěte s ADHD
 (Dagmar Šindlerová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//x100ej// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Individuální vzdělávací plán žáka pro žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, vzdělávací potřeby a kompenzační pomůcky
 (Ilona Ivaškovičová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//22ya07// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vzdělávací potřeby pracovníků mezinárodních týmů
 (Zuzana HOJEROVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7ptrpt// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Student se specifickými potřebami v terciárním vzdělávání
 (Jana PASZOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//59sqok// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)